Nyttig informasjon

Et barn for lite

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” er en livssynsnøytral organisasjon som vil sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet og i tiden etterpå.

Les mer her.

Landsforeningen uventet barnedød

LUB er til stede for alle som er berørt når et lite barn dør. De tilbyr sorgstøtte og felleskap med andre etterlatte.

Les mer her.

Sorgstøtte

Samtaletilbud til deg som trenger støtte og hjelp i en utfordrende livssituasjon.

Sorgstøtte tilbyr støttesamtaler til alle.

Les mer her.